האתגר

יצירת תדמית למאמן בשיטה יהודית. שילוב מוטיבים קבליים בלוגו, ועיצוב מזמין שיקשר בין עולם האימון המוכר לעולם האימון היהודי המיוחד יותר.

התוצאה

לוגו מסקרן ברומז למשהו אחר, אתר ייחודי המשלב סרטונים ואיורים הנותנים טעימה מהנושא.